Công nghiệp thực phẩm

Các cửa hàng

Tất cả các tiệm tạp hoá, potraviny đều có nghĩa vụ đảm bảo vệ sinh, kiểm soát phòng chống sinh vật hại theo bộ luật số 258/2000. Đối với các trụ sở kinh doanh bé và lớn, chúng tôi cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh – đó là các phương pháp phòng chống để cơ sở bạn có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý.
 • Chúng tối bảo vệ khu vực bán hàng và kho tàng lưu trữ của bạn.
 • Chúng tôi giảm rủi ro thiệt hại do sinh vật hại gây ra.
 • Chúng tôi cung cấp các tài liệu cần thiết.

Nhà hàng và quán ăn

Nghĩa vụ phòng chống sinh vật hại dĩ nhiên cung có hiệu lức vơí các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê hày quán bar. Bạn có thể bị phạt tới 2 triệu korun hoặc thậm chí đóng cửa nơi kinh doanh nếu bị vi pham luật. Đối với các cơ sở phục vụ ăn uống, chúng tôi cung cấp toàn bộ các dịch vụ khử trùng, diệt chuột và các loại động vật gặm nhấm, diệt côn trùng đúng theo yêu cầu của chính quyền Séc.
 • Bạn hãy đừng để sinh vật hại huỷ đi tên tuổi của thương hiệu mình
 • Khi phát hiện ra các loại động vật gặm nhấm / côn trùng, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng nhanh chóng
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ nhà hàng, khu bếp và kể cả phần kho tàng của bạn

Khu kho tàng

Các loài gặm nhấm hoặc côn trùng có thể gây ra thiệt hại rất lớn trong kho của bạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng có thể làm mất giá trị số hàng lưu trữ của bạn. Chỉ vì thiếu công đoạn phòng chống sinh vật hại, không chỉ mất tài sản mà cả khách hàng nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho cả các nơi lưu trữ và các khu khân phối.
 • Chúng tôi giúp bạn bảo vệ các khu kho tàng tất cả các kích cỡ
 • Chúng tôi đảm bảo dịch vụ giám sát kỹ lưỡng
 • Chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn các biện pháp phòng ngừa thích hợp

Cơ sở sản xuất

Các loại sinh vật hại cũng không để yên cho các cơ sở sản xuất. Việc các nguyên liệu hoặc thực phẩm đã chế biến bị ô nhiễm, có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn.
Nếu bạn muốn xoá đi nỗi lo sợ này, hãy nhường lại việc này cho các chuyên gia. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để lo việc quan trọng hơn và luôn luôn yên tâm là bạn có môi thường sản xuất an toàn và không có dịch hại.
 • Chúng tôi sẽ giám sát sự xuất hiện của sinh vật hại
 • Khi cần thiết, chúng tôi sẽ diệt chúng
 • Chúng tôi bảo vệ các cơ sở sản xuất từ bé đến lớn

HACCP cho ngành công nghiệp thực phẩm

Cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên toàn bộ nước Séc, chúng tôi cung cấp việc triển khai và bảo trị hệ thống các điểm tới hạn. Chúng tôi tập chung vào phát triển hệ thông HACCP, đào tạo nhân viên, kiểm tra vệ sinh và tư vấn chuyên môn.