LIÊN HỆ

THÔNG TIN THANH TOÁN

Pragoclean s r.o.
Ondříčkova 1304/9
130 00  Praha 3
IČ: 14889382
DIČ: CZ14889382
Chúng tôi là người nộp thuế DPH
Số tài khoản: 272003491/0300

Công ty được đăng ký trong Sổ đăng ký kinh doanh được duy trì bởi Tòa án thành phố ở Prague, Phần C, Hồ sơ số 797. Ngày đăng ký là ngày 16 tháng 1 năm 1991.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

E-mail: vn@pragoclean.cz
Sđt: 777 686 789

Form liên hệ

Bạn muốn hỏi hay gợi ý gì? Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.