VỀ CÔNG TY

Thành lập công ty

Công ty Pragoclean, spol.s r.o. bắt đầu vào thị trường và tập chung vào lĩnh vực diệt sinh vật hại và dọn dẹp từ năm 1991. Đó cũng là lý do vì sao, chúng tôi là một trong những công ty lâu đời nhất tại Praha. Từ ban đâu, chúng tôi đã nhắm vào 3 lĩnh vực chính như vệ sinh, các dịch vụ dọn dẹp và buôn bán các thiết bị làm sạch.

Nền tảng của công ty dựa trên 3 cổ đông với hơn 10 năm kinh nghiệm trong dịch vụ vệ sinh dọn dẹp. Chi nhánh nhằm vào lĩnh vực diệt sinh vật hại và khử trùng được thành lập bởi các chuyên gia  diệt chuột và diệt côn trùng từ công ty DDD Praha sau khi nó đóng cửa.

Hiện tại

Lĩnh vực của chúng tôi là diệt sinh hại vật, khử trừng, chòng chống chim bồ câu, phục vụ cho các công ty hay các gia đình tại Praha và vùng lân cân và Olomouc. Đã 30 năm tiêu chí của công ty vẫn không thay đổi – tin cậy, cẩm thận và nhấn mạnh vào chất lượng công việc không kể đó là dịch vụ phổ biến hay chuyên ngành.

Nhân viên của chúng tôi thường xuyên được đào tạo và phổ biến các kiến thức từ bộ luật số 258/200 về bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Chúng tôi cũng là thành viên của Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR-  “Hiêp hội khử trùng, diệt chuột, diệt côn trùng của Séc”

Khách hàng của chủng tôi

Đa số các khách hàng đã làm việc cùng chúng tôi trong thời gian dài. Nhiều công ty đã là khách hàng của chúng tôi hơn 20 năm qua.

Form liên hệ

Bạn muốn hỏi hay gợi ý gì? Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.